Pages

Sunday, June 21, 2009

Cold Veins of Pomegranates (Original Poem)

رگهای سرد انار
شعری از پیمان اخلاقی
برای قربانیان بی گناه خشونت های جاری در ایران

Cold Veins of Pomegranates
A Poem by Payman Akhlaghi
For the Innocent Lives,
Lost in the Ongoing Brutalities in Iran

دیروز
رنگ انار
رنگ لباس عروسکها،
رنگ کفشهای دخترکان،
رنگ گونه های سرخ شدۀ زمستانی،
رنگ هلهلۀ عصرانۀ کودکانی بود
که برای هم گلولۀ برفی پرتاب می کردند،
و رنگ شبانۀ رؤیای خورشید بود،
آنگاه که خسته از بازی
همه آرام خفته بودند…‏

دیروز
رنگ انار
رنگ سیرابیِ عطش،
رنگ زندگی، هوس،
رنگ آرزو،
رنگ غروب عشق بود…‏

امروز
رنگ انار
رنگ خشکیدۀ ترس در خیابانها است،
رنگ انتقام،
رنگ خشم،
رنگ کین توزی عفریت تعصب است.‏

امروز
رنگ انار
رنگ انتظار دخترکی است
که کنار جوی،
به نظارۀ آدمها ایستاده است،
و رنگ چشمان گرگی است
که از فراز پشت بام
نگاه حسرت
بر لبانش می دوزد
و گلوله
بر سینه اش.‏
امروز
رنگ انار
رنگ طغیان خون
از دهان دخترک،
و رنگ دَلمۀ مرگ
بر گونه های او است...‏

رنگ انار
امروز
رنگ نالۀ برّه هایی است
که به کشتارگاه گرد آمده اند
و فردا
رنگ
سکوتشان…پیمان اخلاقی
شنبه، بیستم ژوئن ٢٠٠٩‏
لس آنجلس
June 20th, 2009, Los Angeles
‎© Copyright: 2009, Payman Akhlaghi. All rights reserved.‎